Duet, który powstał przypadkiem

Nasza historia zaczęła się 30 marca 2019 roku o godzinie 15:00.
Mieliśmy wtedy mieć próbę generalną przed występem jako licząca sześć osób grupa
"Niech Sąsiedzi Zazdroszczą".
Przyszliśmy na nią... we dwójkę. i zaczęliśmy grać.
I zanim się zorientowaliśmy minęły trzy godziny!

Macie super flow! Powinniście grać ze sobą duet! - Powiedział prowadzący próbę Damian Nieduziak, właściciel Só Improv School

I tak też zrobiliśmy! Pierwszy duet zagraliśmy 5 maja i od tego czasu staramy się grać minimum raz w miesiącu :)